450 miljoen euro om mensen aan het werk te helpen

We weten allemaal dat het voor veel mensen niet gemakkelijk is om aan een baan te komen, maar gelukkig worden er door de overheid en vanuit de Europese Unie allerlei initiatieven genomen om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

450 miljoen euro voor Nederland

Nederland krijgt de komende zeven jaar, van 2014 tot en met 2020, 450 miljoen euro van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen te helpen zichzelf beter voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt en een baan te vinden. Het ESF is het voornaamste Europese instrument om werkgelegenheid te stimuleren en om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers eerlijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen.

Voor wie?

Dan is de vraag natuurlijk: voor wie komt dit geld beschikbaar? Het grootste gedeelte van het geld wordt verdeeld over de 35 arbeidsregio’s waarin Nederland is verdeeld en komt hoofdzakelijk bij de gemeenten terecht. Verder zal er ook een deel van het geld naar het bedrijfsleven gaan. Het geld zal vooral worden besteed binnen het kader van de Participatiewet. Met deze wet wil de regering mensen met een bijstandsuitkering en die deels arbeidsongeschikt zijn helpen om werk te vinden.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt: ‘Het extra geld is mooi meegenomen en is echt bedoeld voor mensen die het nodig hebben, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geld kan gezien worden als een aanvulling op het re-integratiebudget voor werkzoekenden. Het is nadrukkelijk bedoeld om mensen te ondersteunen om werk te vinden of van baan te veranderen. Het gaat er ook om dat mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.’
Bericht delen op social media