Amsterdam verdiept zich in jeugdwerkloosheid

Een van de meest zorgbarende vormen van werkloosheid op dit moment is de hoge jeugdwerkloosheid. Vaak wordt de politiek verweten dat ze zich te weinig inleven in wat er speelt onder bepaalde groepen inwoners in ons land, waaronder de werkloze jeugd. Dat kunnen we echter van de Amsterdamse politiek niet zeggen. Daar gaan ze deze zomer werkloze jongeren volgen in hun zoektocht naar een baan.

Op zoek naar concrete oplossingen

Amsterdam wil op zoek naar concrete oplossingen voor de hoge jeugdwerkloosheid. In deze stad is maar liefst 20% van de jongeren werkloos. Dit probleem kan alleen worden opgelost wanneer er goed zicht is op waar de knelpunten liggen. Daarom gaan gemeenteraadsleden en wethouders van de PvdA komende weken acht afgestudeerde werkloze jongeren volgen tussen de 21 en 28 jaar bij het zoeken naar een baan, om te bekijken wat de redenen zijn waarom deze mensen geen werk kunnen vinden.

Het project

De PvdA in Amsterdam kwam veel jongeren tegen die enthousiast waren over dit project. De acht werkloze jongeren die zijn uitgenodigd om deel te nemen zullen elke twee weken samenkomen met een van de wethouders of gemeenteraadsleden van de PvdA voor een evaluatie van hun zoektocht naar werk. Er wordt gekeken naar de cv’s van de jongeren, ze praten over de sollicitatiegesprekken, analyseren de bedrijven waar ze solliciteren en ze spreken met de jongeren over waarom ze denken dat ze worden afgewezen.

2,5 miljoen euro voor verbetering jeugdwerkloosheid

Na afloop van de zomer krijgt de PvdA in Amsterdam 2,5 miljoen euro voor het verbeteren van de jeugdwerkloosheid. Ze willen dit geld zo goed mogelijk besteden en daarom zijn ze dit initiatief gestart. Aan de hand van de bevindingen zullen ze plannen opstellen om dit geld zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Bericht delen op social media