Werken in de zorg

Door de vele bezuinigingen in onder meer de zorg, zal er veel meer van het blijvende personeel gevraagd worden. Dit kan zijn op het gebied van communicatie maar ook op het gebied van kwaliteit. Bijvoorbeeld in de kinderopvang zal ook steeds meer naar de gezondheid en pedagogische ontwikkelingen worden gekeken. Deze capaciteiten zullen medewerkers dus ook moeten ontwikkelen of bijscholen.

Technologie in de zorg

Zorginstellingen zoals Zuidzorg.nl proberen zo goed als het kan in te spelen op de veranderende wereld. Steeds meer technologie wordt geïmplementeerd in de zorg, met als grootste voorbeeld de zorg op afstand. Dit brengt natuurlijk weer specifieke kennis met zich mee, waardoor jongeren juist meer kansen krijgen en ouderen zullen moeten bijscholen om deze technologie onder de knie te krijgen.

Vooruitzichten zorg

Er zijn grote veranderingen gaande in de zorgsector. Onder meer verhoogde zorgkosten en verhoging van het eigen risico. Daarnaast krijgt de eerstelijnszorg (huisartsen) een prominentere rol, omdat patiënten nu soms behandeld worden in ziekenhuizen, maar dat dit niet speciaal nodig is. Door de huisartsen meer verantwoordelijkheid te geven, blijven die ziekenhuizen en instellingen beschikbaar voor de gespecialiseerde zorg.
Qua werkgelegenheid in de zorg ziet de overheid nog positieve ontwikkelingen de komende jaren. Door de vergrijzing zullen er veel arbeidsplaatsen vrijkomen voor schoolverlaters en is werken in de zorg nog interessant. De mensen die dus een zorgopleiding afgerond hebben, hebben een goede kans op een baan in de komende jaren.

Kostenstijging een probleem

Uit onderzoek van de TNS is gebleken dat het merendeel van de Nederlanders de kostenstijging een groot probleem vindt. Maar het dalen van de kosten of het gelijk blijven hiervan mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg zegt men. Positief vindt men wel de veranderingen in de zorg, door deze doelmatiger te maken en meer gebruik te maken van eHealth. Het doelmatiger maken van de zorg kan volgens ons Nederlanders het beste door meer te doen in de eerstelijns en minder door te verwijzen naar specialisten en ziekenhuizen. De eHealth is ook een positieve ontwikkeling, echter zit hier wel een kostenpost aan. Dit is dus wel een ontwikkeling waar men rekening mee moet houden.
Bericht delen op social media